Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
ενημερώνουμε ότι από 5/11/2018 εκδόθηκε ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99 : Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
Λήψη: ΦΕΚ 187 / Α / 5.11.2018

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ του Athens MBA Alumni