Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση #4 – Νέος Κανονισμός Σπουδών | Επανδίδρυση Athens MBAΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αthens MBA)» επανιδρύθηκε με την 5057 / 10.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η /21.06.2018).

Ο νέος Κανονισμός Σπουδών καθορίζεται με την υπ. αριθμ. 5619 (ΦΕΚ 4149/Β/21.9.2018) «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών τουΔιιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) μετίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης καιΔιοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣχολήςΔιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΣχολήςΜηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και της Σχολής ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου».

Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια της επανίδρυσης ο συντονισμός του προγράμματος περνάει από τη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του ΟΠΑ.

Επίσης, προβλέπετε οριζόντια μείωση στα δίδακτρα κατά 500 ευρώ και  δυνατότητες πλήρους απαλλαγής διδάκτρων σε φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ΔΣ του Alumni θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις των κλυδωνισμών της επανίδρυσης και σύντομα θα επανέλθουμε στο θέμα με νεότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ του Athens MBA Alumni