Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση #3 : Σχέδιο δράσης 2018 - 2019


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την από 3.10.2018 Τακτική Συνέλευση ΔΣ του Athens MBA Alumni, συζητήθηκε και σχεδιαστικέ σχέδιο δράσης για την προγραμματική περίοδο 2018-2019.
Συγκεκριμένα: 
  1. Χρόνια εσωτερικά θέματα του Συλλόγου, τα οποία περιόριζαν την ευελιξία, την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις του, χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά από το ΔΣ, οργανώθηκε σχέδιο δράσης, ορίστηκε χρονοδιάγραμμα και πάρθηκαν τολμηρές αποφάσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά μετά το πέρας της υλοποίησης τους. 
  2. Αποφασίστηκε η συντονισμένη προσπάθεια ενδυνάμωσης της εικόνας του συλλόγου και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του. Στα πλαίσια αυτά, αφού συζητήθηκαν οι διάφορες προεκτάσεις του θέματος, διατυπώθηκε συγκεκριμένη στρατηγική και καθοριστικέ σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καθιέρωση ετήσιας ημερίδας & συνεδρίου αποφοίτων, την ενίσχυση της παρουσίας στα social media & ΜΜΕ, την ανάδειξη επιτευγμάτων των αποφοίτων και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας με διαφορά κανάλια της αγοράς. 
  3. Αποφασιστικέ η θέσπιση ετήσιας ψηφιακής έκδοσης απολογισμού του συλλόγου. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον σύλλογο παραμένει διαχρονικά προσπάθεια για έμπνευση και ενεργοποίηση των αποφοίτων / φοιτητών του προγράμματος, ώστε να καταλάβουν τον όγκο τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν και να τελικά καταλήξουν σε κοινές γραμμές και συλλογικές δράσεις, οι οποίες θα εδραιώνουν την φωνή τους, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα του κλάδου τους και ασκώντας παράλληλα κριτική σε πάσης φύσεως θέματα που άπτονται των επιστημονικών τους πεδίων, πάντα προάγοντας τις αξίες του όρκου τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ του Athens MBA Alumni